Carta de serveis i de compromís

Compromís de la Secretaria General-Assesoria Jurídica amb la qualitat

Amb aquesta declaració, el cap de l’Assessoria Jurídica vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Es compromet a:

 • Assumir la qualitat com a valor essencial i implantar la cultura de la millora contínua.
 • Dur a terme les accions necessàries per satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la unitat Secretaria General-Assessoria Jurídica.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

El cap de l’Assessoria Jurídica considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones de l’equip de Secretaria General i Assessoria Jurídica. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat.

El cap de l’Assessoria Jurídica vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar la seva contínua adequació.

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Secretaria General-Assessoria Jurídica
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
   07122 Palma

   Telèfons: 971 17 28 61 / 17 34 35 / 17 34 17 / 25 97 93 / 17 30 53 / 17 24 57 / 17 30 46 / 17 13 65 /
 • Estructura i personal
  • Irene Nadal Gómez, Secretària General
  • Tel.: 971 17 28 61
  •  
  • Jeroni D. Reynés Vives, cap del Servei d’Assessoria Jurídica i vicesecretari general
  • Tel.: 971 17 30 53
  •  
  • Catalina Pou Rayas, tècnica del Servei d’Assessoria Jurídica
  • Tel.: 971 17 97 93
  •  
  • Francesca Ballester Cardell, tècnica superior de la UIB
  • Tel.: 971 17 34 17
  •  
  • Francesca M. Serra Cifre, cap de secció
  • Tel.: 971 17 34 35
  •  
  • Joana M. Oliver Ribas, administrativa
  • Tel.: 971 17 30 67
  •  
  • Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de transparència
  • Tel.: 971 17 13 65
  •  
  • Marina Martín Mas, cos de gestió
  • Tel.: 971 17 30 46
  •  
  • Guasimara Fernández de Armas, auxiliar administratiu
  • Tel.: 971 17 24 57
  •  
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 8 a les 15 hores (del 16 de setembre al 30 de juny).
  • De dilluns a divendres de les 8 a les 14 hores (de l’1 de juliol al 15 de setembre).

Enllaços a la web corresponents a les prestacions que ofereix Secretaria General

Missió, visió i valors

Missió

La Secretaria General i l’Assessoria Jurídica donen suport tècnic i administratiu a la gestió que estatutàriament té assignada el Secretari General, que col·labora amb el Rector en les tasques d’organització i regiment acadèmic.

Visió

Per tal de complir el compromís amb la millora de la qualitat en la gestió, la unitat formada per les persones adscrites a la Secretaria General i l’Assessoria Jurídica vol formar una unitat cohesionada, dotada d’habilior professional, que realitza les tasques encomanades de manera àgil i diligent i col·labora eficaçment i eficient amb altres serveis i unitats i amb la comunitat universitària en general

Valors

Els valors que inspiren la visió d’aquesta unitat són:

 • Alta qualitat de les prestacions.
 • Seguretat jurídica i administrativa.
 • Transparència en la gestió.
 • Flexibilitat organitzativa.
 • Ús eficaç dels recursos.
 • Gestió eficient del temps.
 • Col·laboració amb altres serveis i unitats.
 • Administració orientada a la comunitat universitària.
 • Participació activa en iniciatives institucionals de qualitat 

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

La Secretaria General i l’Assessoria Jurídica tenen previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
 • Atenció personalitzada del cap de l’Assessoria Jurídica amb una petició prèvia en línia (jeroni.reynes@uib.es / jeroni.reynes@uib.cat) o per telèfon (971 17 3053).

4. Mesures d’esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap de l’Assessoria Jurídica, assumeix la responsabilitat d’informar a l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats. 

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2011
 • Segona revisió i actualització
  • juliol de 2013 
 • Tercera revisió i actualització
  • juny de 2020