Escoltar

Secretaria General

La Secretaria General i l’Assessoria Jurídica posa a la vostra disposició les adreces de correu electrònic secretaria.general@uib.es / asjuridica@uib.es i la “Bústia de comentaris, suggeriments i felicitacions”, on poder contactar amb el personal de l’oficina per a qualsevol consulta, com també a través dels telèfons 971 17 28 61 / 17 34 35 / 17 34 17 / 25 97 93 / 17 30 53 o enviar un fax al 971 17 2512. 

Si us voleu posar en contacte amb alguna de les persones adscrites a la unitat administrativa heu d’anar a la secció Estructura i personal d’aquesta web, on trobareu els telèfons i adreces electròniques del personal indicat.

L’horari d’atenció al públic és de 9h a 14h. Si ens voleu visitar en persona o enviar qualque missatge per correu ordinari l’adreça és:

Edifici Son Lledó
Secretaria General / Assessoria Jurídica
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma (Illes Balears)  Son Lledó

 

Contacta amb la Secretaria General

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.